Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Víte, že...?

Areály a objekty s povinnou ochranou zajímavosti


Obsah stránkyAreály, objekty a zařízení s povinnou ochranou vymezuje čl. 5.1. Zákona o ochraně osob a majetku.  Spadají pod něj také kulturní střediska.
Do této kategorie se započítávají areály, objekty a zařízení, jež mají důležitou roli pro obranyschopnost, hospodářský zájem státu, veřejný pořádek a ostatní důležité státní zájmy. Jejich povinnou ochranu provádí odborné vyzbrojené ochranné jednotky nebo vhodné technické zabezpečení. K ním patří:

 • závody speciální výroby a závody, v nichž jsou prováděny vědecké a zkušební nebo konstrukční práce v rozsahu uvedené výroby,
 • závody, v nichž je vyráběna, opravována a skladována výzbroj, zařízení a vojenské vybavení,
 • sklady státních rezerv,
 • závody přímo spojené s těžbou minerálních surovin se strategickým významem pro stát,
 • mořské přístavy a letiště,
 • banky a podniky, které vytvářejí, uskladňují nebo přepravují peníze a ceniny ve značném množství,
 • pro chod městské aglomerace významné závody, objekty a zařízení, jejichž zničení nebo poškození může ohrozit lidský život a zdraví a životní prostředí, zejména elektrárny a teplárny, vodárny, vodovody a čistírny odpadních vod,
 • závody, v nichž se používá, vyrábí či ve značném množství uskladňují jaderné materiály, radioaktivní zdroje a odpady, toxické, omamné, výbušné či chemické látky, které jsou hořlavé nebo výbušné,
 • palivová potrubí, elektrická a telekomunikační vedení, vodní přehrady a propusti a ostatní zařízení ve volném prostoru, jejichž zničení nebo poškození může ohrozit lidský život nebo zdraví, životní prostředí anebo může způsobit vážné materiální ztráty,
 • závody s unikátní hospodářskou výrobou,
 • objekty a telekomunikační, poštovní a televizní či rozhlasová zařízení,
 • muzea a ostatní objekty, v nichž je shromážděn kulturní a národní majetek,
 • státní archivy.

 
 

Značky Skupiny ORLEN