Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O Firmě
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. má svůj původ v struktuře Průmyslové stráže Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych [Mazovieckých rafinačních a petrochemických závodů] ve městě Płock, jež byla ustanovena v roce 1968. Do roku 1998 byla Stráž podřízena Představenstvu tehdejší Petrochemie Płock S.A. Dne 5. srpna 1998 byla Průmyslová stráž jako první Společnost vydělena z petrochemického závodu a dostala název „Petroochrona” Sp. z o.o. 26. srpna 1988 byla Společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem v Płocku, oddíl B, číslo RHB X1187. V roce 2001 poté, kdy byla Petrochemie Płock S.A. spojena s Centrala Produktów Naftowych S.A. [Centrálou petrolejových výrobků a.s.], vznikl PKN ORLEN S.A., zatímco Společnost na základě rozhodnutí majitele změnila svůj název na ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Společnost byla zapsána do Podnikatelského rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, oddělení 14. hospodářské Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000035335 a má následující DIČ: PL7742396528, základní kapitál ve výši 500 000,00 PLN je splacen ve výši 500 000,00 PLN a Společnost působí na základě úředního povolení č. ZK-I-L-0128/99, jež bylo vydáno Ministerstvem vnitra a státní správy dne 14. prosince 1999.
 
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. byla zřízena zejména proto, aby zajišťovala náležitou bezpečnost PKN ORLEN S.A. a Kapitálové skupiny ORLEN v oblasti ochrany osob a majetku a také v oblasti technického zabezpečení. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. je ve srovnání se společnostmi, jež zabezpečují rafinační a petrochemický obor, špičkou, neboť má mj. nejvíce rozvinuté organizační struktury v tuzemsku. 
 
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. se s ohledem na specifický ráz svého podnikání zejména soustředí na bezpečnost Zákazníků pro státní hospodářství strategických jednotek, povinně chráněných objektů a objektů, jejichž profil činnosti je spojen s vysokou úrovní operačních rizik (rafinační a petrochemický průmysl).
 
Kromě toho, že Společnost poskytuje své služby PKN ORLEN S.A a Kapitálové skupině ORLEN, v důsledku dynamického rozvoje začala poskytovat své služby i Vnějším zákazníkům. Své služby poskytuje Individuálnímu zákazníkovi, orgánům a firmám, obsluhuje Banky, průmyslové závody či velké i malé obchodní řetězce. Nabídka Společnosti je velmi široká, pokud jde o rozsah prováděných služeb, a je určena všem subjektům.
 
 

Značky Skupiny ORLEN