O FIRMĚ

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. byla zřízena zejména proto, aby zajišťovala náležitou bezpečnost PKN ORLEN S.A. a Kapitálové skupiny ORLEN v oblasti ochrany osob a majetku a také v oblasti technického zabezpečení. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. je ve srovnání se společnostmi, jež zabezpečují rafinační a petrochemický obor, špičkou, neboť má mj. nejvíce rozvinuté organizační struktury v tuzemsku. 
 
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. se s ohledem na specifický ráz svého podnikání zejména soustředí na bezpečnost Zákazníků pro státní hospodářství strategických jednotek, povinně chráněných objektů a objektů, jejichž profil činnosti je spojen s vysokou úrovní operačních rizik (rafinační a petrochemický průmysl).
 
Kromě toho, že Společnost poskytuje své služby PKN ORLEN S.A a Kapitálové skupině ORLEN, v důsledku dynamického rozvoje začala poskytovat své služby i Vnějším zákazníkům. Své služby poskytuje Individuálnímu zákazníkovi, orgánům a firmám, obsluhuje Banky, průmyslové závody či velké i malé obchodní řetězce. Nabídka Společnosti je velmi široká, pokud jde o rozsah prováděných služeb, a je určena všem subjektům.

 
 

Značky Skupiny ORLEN