Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. 

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (w dalszej części: „MY“). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerami: (24) 365-33-40, (24) 366-25-00. 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, mailowo pod adresem: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orlenochrona.pl, w zakładce „Kontakty”. 

Pani/ Pana dane osobowe możemy przetwarzać w związku z następującymi procesami:


  •            Procesy biznesowe (sprzedaż/ zakupy/ postępowania ofertowe):

          Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahentów, członków personelu Kontrahentów  – osoby fizyczne wskazane KRS, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG i/lub wspólnicy spółki cywilnej; członkowie personelu kontrahentów lub klientów ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 

  • Procesy rekrutacyjne (praca, staż, praktyki)​ oraz umowy zlecenie​​
 
 

Marki Grupy ORLEN