Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej ORLEN

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., współpracując z kontrahentami lokalnymi, globalnymi i administracją publiczną, przykłada duże znaczenie do postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i normami etycznymi. W 2018 roku w Grupie Kapitałowej ORLEN wprowadzona została Polityka antykorupcyjna GK ORLEN, która określa zasady postępowania pracowników i reprezentantów spółek w relacjach z kontrahentami i administracją publiczną zgłaszanie nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia nadużycia – zgłoś nadużycie:

 • sprzedajność
 • przekupstwo
 • płatną protekcję
 • łapownictwo menedżerskie
 • manipulacje przy przetargach lub postępowaniach zakupowych
 • oszustwo pracownicze
 • mobbing
 • molestowanie, w tym molestowanie seksualne
 • stalking
 • dyskryminację
 • niedopełnienie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • inne nieprawidłowości, w tym niewłaściwe zachowania związane z uzależnieniem oraz naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub bezpieczeństwa osób i mienia

Zgłoszenia może dokonać każdy pracownik anonimowo lub imiennie.

Zasady zgłaszania w formacie PDF:  Zasady zgłaszania.pdf Zasady zgłaszania.pdf

 

 
 

Marki Grupy ORLEN