Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Społeczności lokalne
Jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Dlatego konsekwentnie dążymy do budowania trwałych, opartych na partnerstwie i zaufaniu relacji z lokalnymi społecznościami. Od wielu lat staramy się by nasze zaangażowanie w sprawy lokalne było jak największe, a nasze wsparcie inicjatyw było oparte na zasadach partnerstwa publiczno–prywatnego i służyło podniesieniu jakości życia mieszkańców. Dowodem na to są cała lista wydarzeń i imprez, które wspieraliśmy zarówno finansowo jak i merytorycznie. Dzięki temu udało nam się zdobyć uznanie lokalnej społeczności zwłaszcza z Płocka, wyrażanej w wielu listach i pismach z podziękowaniami.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN