Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

W naszej Organizacji Zintegrowany System Zarządzania traktujemy jako narzędzie pracy, jako wyrażenie sposobu i realizacji naszych działań. Obecnie mamy wdrożone i certyfikowane wymagania wg ISO 9001, AQAP 2110, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/IEC 27001. Poprzez połączenie procesów, procedur i stosowanych praktyk ukierunkowani jesteśmy na jednoczesne spełnianie wielu wymagań, wymagań jakościowych, środowiskowych, ukierunkowanych na bezpieczeństwo informacji czy związanych z BHP. Wyrazem naszego zobowiązania jest przyjęta Polityka ZSZ oraz Polityka BI. Obowiązujące Polityki stanowią ramy do szczegółowego określania celów systemowych i ich późniejszego osiągania. Cały czas monitorujemy nasz system i bieżąco go rozwijamy oraz doskonalimy. Zadowolenie naszych Klientów z jakości świadczonych przez nas usług, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań środowiskowych i BHP ze stałym zapewnianiem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji jest jednym z priorytetów naszej działalności.

 
 

Marki Grupy ORLEN