Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego dla ORLEN Ochrona

26-06-2017  

​ORLEN Ochrona, po poddaniu się wnikliwemu postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako jedna z pierwszych Spółek GK ORLEN otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia uzyskując tym samym zdolność do ochrony informacji niejawnych:

  • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/ EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,
  • Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych  klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL,
  • Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE.


Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach wraz ze złożonym systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony.  Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność Spółki ORLEN Ochrona do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.


Potwierdziło to postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego mające na celu m.in. ustalenie, czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach swojego funkcjonowania: finansowym, organizacyjnym, czy też kadrowym. 


Otrzymane Świadectwo jest dokumentem stanowiącym ważny krok w kierunku rozwoju Spółki, dzięki któremu uzyskała ona możliwość realizacji usług dla znaczącego grona klientów, których obiekty – z uwagi na strategiczne znaczenie – wymagają od służb ochrony szczególnych uprawnień z zakresu ochrony informacji niejawnych

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego SBPKB015417T.PDFŚwiadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego SBPKB015417T.PDF

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego SBPNB015517S.PDFŚwiadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego SBPNB015517S.PDF

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego SBPUB015617S.PDFŚwiadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego SBPUB015617S.PDF

 
 
 

Marki Grupy ORLEN