Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bankowy klient ORLEN Ochrony

09-07-2010  Informacje Prasowe

ORLEN Ochrona pozyskała nowego klienta z sektora bankowego, wygrywając przetarg ogłoszony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na przewóz wartości pieniężnych klienta banku. Nowa umowa została podpisana na czas nieokreślony i obejmuje odbiór oraz konwo

Bank Pekao S.A jest już kolejnym klientem ORLEN Ochrony z sektora bankowego. Jak twierdzi, prezes Michał Wawrzeńczak bank to bardzo wymagający klient, który starannie dobiera kontrahentów – Żeby sprostać wymaganiom stawianym przez banki trzeba być profesjonalną, dobrze wyposażoną firmą ochrony z wysokimi standardami bezpieczeństwa i jakości, a taką właśnie jesteśmy, dlatego pozyskaliśmy ten kontrakt. Kolejne nasze atuty, które zdecydowały o wygranej w przetargu to: zasięg świadczonych usług z zakresu konwojowania wartości pieniężnych i inkaso, który obejmuje cały kraj,  dobrze przeszkolony i doświadczony zespół konwojentów wyposażonych w broń palną bojową i nowoczesne środki łączności. Nie bez znaczenia były też oczywiście korzystne warunki finansowe – wymienia prezes OO.
 
Przewóz wartości pieniężnych to jeden z segmentów działalności Spółki, ale jak zapowiada prezes Michał Wawrzeńczak, firma zamierza go rozwijać. W tym celu w ubiegłym roku częściowo zmodernizowała flotę, a w tym roku uzupełniła wyposażenie. – Wszystkie nasze pojazdy są przystosowane do przewozu wartości pieniężnych zgodnie z obecnymi warunkami technicznymi wymaganymi przez prawo, posiadają niezbędne certyfikaty oraz dodatkowo wyposażone są system pozycjonowania i kontroli GPS. Wyposażenie zespołów konwojowych stale unowocześniamy, korzystając przy tym z dofinansowania np. z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej – dodaje Jacek Portalski, Szef Regionów odpowiedzialny za segment CIT (Cash In Transport).
 
Zgodnie z podpisana umową usługa konwojowania wartości pieniężnych obejmuje odbiór gotówki przez uzbrojonych konwojentów od klienta banku w tzw. bezpiecznych kopertach z zastosowaniem środków wymaganego zabezpieczenia technicznego tzn. walizek bezpiecznych i dostarczanie gotówki do regionalnych centrów gotówkowych lub placówek banku. Cały proces odbywa się s zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem potwierdzania odbioru pakietów od klienta oraz przekazywania wartości do wyznaczonych miejsc. Wartości przekazywane są przez poszczególne jednostki konwojentom za pokwitowaniem, takie same zasady obowiązują podczas zdawania pakietów. To rozwiązanie zapewnia pełną ochronę przewożonej gotówki od miejsca odbioru do punktu docelowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN