Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Branża rozmawia o biznesie

25-09-2015  Aktualności

Po raz dwunasty przedstawiciele firm działających w segmencie ochrony spotkali się na dorocznej konferencji. Podczas dwudniowych obrad rozmawiali o najistotniejszych tematach dotyczących tej gałęzi gospodarki.

Udział w Konferencji tak wielu kluczowych dla branży firm jest najlepszym potwierdzeniem  jej wysokiej rangi. Oczywiście ORLEN Ochrony też nie mogło tam zabraknąć, tym bardziej że tak jak w latach ubiegłych poruszane  były istotne tematy -  powiedział Michał Wawrzeńczak, Prezes Zarządu.

XXII Konferencja pokazała potrzebę dyskusji o bieżącej sytuacji sektora ochrony, jego planach rozwojowych oraz istotnych aspektach wpływających na realizowane przez branżę strategie – podkreślił Prezes Wawrzeńczak.


W programie konferencji znalazły się nie tylko panele dyskusyjne, ale także cały cykl wykładów m. in. na temat  optymalizacji kosztów, stacji monitorowania jako wsparcia ochrony fizycznej, zmiany w przepisach prawa dotyczących zatrudniania obcokrajowców oraz funkcjonowania spółek cywilnych w koncesjonowanych firmach branży ochrony, a także prezentacji  najnowszych alkomatów stosowanych oraz zdobyczy techniki do zabezpieczenia technicznego obiektów.


Ponadto jednym z punktów programu była prelekcja przedstawiciela Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji  dotycząca funkcjonowania nowych przepisów w branży ochrony w ocenie Policji, jako organu nadzorczego. Duże zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie reprezentanta Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat zmian w ustawie o ochronie osób i mienia i ustawie o broni i amunicji.

Biznes

 
 
 

Marki Grupy ORLEN