Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej

01-02-2012  Informacje Prasowe

ORLEN Ochrona otrzymała certyfikat przyznany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Certyfikat został uzyskany w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Potwierdza zgodność działania Spółki z polską normą PN-N 18001:2004 w zakresie wszystkich świadczonych usług.
W Spółce stosowany jest Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje całą organizację i ma zastosowanie we wszystkich procesach związanych z świadczeniem usług. Jest on zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004 oraz Publikacją Standaryzacyjną NATO AQAP 2110:2009.
 
- Ten rok jest dla Spółki kolejnym okresem kontynuacji starań o utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług. Wdrażamy nowe systemy zarządzania zgodne z wymogami norm międzynarodowych i krajowych, co potwierdzają uzyskiwanie certyfikaty. Podstawowym celem Systemu Zarządzania BHP jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. System pozwala precyzyjnie określić zasady skutecznego zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego. Ułatwia właścicielom procesów i kierownictwu firmy uporządkowane zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa pracy, zaś uzyskany certyfikat jest gwarancją jego efektywności - wyjaśnia Michał Wawrzeńczak, prezes ORLEN Ochrony.
 
Stosowanie standardów wynikających  z wdrożonych systemów przez Spółkę jest szczególnie ważne z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności. Jak dodaje prezes Wawrzeńczak, jakość jest w tym wypadku sprawą fundamentalną. Dlatego Spółka przywiązuje do tej kwestii szczególną wagę.
 
ORLEN Ochrona posiada od 2001 roku Certyfikat ISO 9001:2000 będący normą zawierającą wymagania dla systemu zarządzania jakością, które firma musi spełnić, by dostarczać usługi spełniające wszelkie warunki określone stosownymi przepisami, zgodne z wymaganiami klienta i zwiększające jego zadowolenie. Od 2007 roku posiada także Certyfikat AQAP będący Publikacją Standaryzacyjną dotyczącą Zapewnienia Jakości.
Wymagania AQAP są uzupełnieniem i rozszerzeniem norm jakości serii ISO 9000 i dotyczą systemu jakości dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem usług dla wojsk NATO.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN