Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Diament Forbesa dla ORLEN Ochrony

19-06-2015  Informacje Prasowe

ORLEN Ochrona znalazła się w gronie  tegorocznych laureatów prestiżowej nagrody „Diament Forbesa 2015”. Spełniając kryteria rankingu, Spółka potwierdziła swoją stabilną pozycję na rynku.
- Wyróżnienie Forbesa jest potwierdzeniem naszej ugruntowanej pozycji na wymagającym rynku usług ochrony osób i mienia – podkreśla Michał Wawrzeńczak, Prezes Zarządu ORLEN Ochrony. – To efekt wieloletniej, konsekwentnej strategii zarządzania firmą, której podstawy stanowi zorientowanie na zrównoważony rozwój, budowanie pozytywnych relacji z kontrahentami i know–how na najwyższym poziomie.
Jak podkreślają organizatorzy - na liście „Diamentów” znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Ocena była prowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe złożone do Krajowego Rejestru Sądowego. Na ich podstawie firmy zostały ocenione przez ekspertów pod względem wiarygodności i rentowności. Pozytywny rating otrzymały te, które miały dobre wskaźniki EBIT i ROA oraz wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Ponadto, przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.
Podczas oceny przedsiębiorstwa analitycy stosowali metodę szwajcarską, która łączy metodę majątkową i dochodową. Uwzględniała ona zarówno potencjał pracowników i posiadany know-how, jak i zorientowanie na rozwój.
W tegorocznym zestawieniu „Diamentów” znalazły się przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wyniósł co najmniej 15 procent. Premiowane były  wyniki finansowe z  ostatniego badanego okresu. Przeciętny wzrost został zmierzony za pomocą średniej ważonej, w której wzrost osiągnięty przez przedsiębiorstwo w latach 2012–2013 ma dwa razy większe znaczenie niż odnotowany w latach 2011–2012.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN