Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dobrze wyszkolony pracownik to fundament firmy

16-06-2009  Informacje Prasowe

Ponad 400 pracowników ORLEN Ochrona zajmujących się ochroną fizyczną osób i mienia w ciągu trzech miesięcy przejdzie specjalistyczne szkolenia strzeleckie oraz w systemie Combat 56

Jest to jeden z elementów strategii podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie umiejętności kadr.
- W naszej branży dobrze wyszkolony zespół ma fundamentalne znaczenie i bezpośrednie przełożenie na pozycję biznesową firmy – mówi Michał Wawrzeńczak, prezes ORLEN Ochrona. – Od kwietnia br. realizujemy nową polityką szkoleniową Spółki, która koncentruje się przede wszystkim na doskonaleniu kwalifikacji zawodowych pracowników z tych segmentów usług, w których bezpieczeństwo jest sprawą kluczową. Dlatego osoby pracujące w zespołach konwojowych, grupach interwencyjnych oraz zakładzie produkcyjnym jako pierwsze objęte zostały zintegrowanym programem szkoleniowym. Program składa się z dwóch modułów: pierwszy z zakresu strzelectwa bojowego, drugi z samoobrony i technik interwencyjnych. Od kwietnia  do końca czerwca przeszkolimy ponad 400 osób – wyjaśnia prezes Wawrzeńczak.
Do specjalistycznych szkoleń ORLEN Ochrona wykorzystuje zarówno własnych instruktorów strzelectwa bojowego - są to wysoko wykwalifikowani specjaliści, wywodzący się z jednostek specjalnych – jak i ekspertów z systemu Combat 56.
Combat 56 to system walki wręcz stworzony dla polskich oddziałów specjalnych przez majora Arkadiusza Kupsa. Powstał z myślą o prawidłowym wyszkoleniu grup zawodowych, które  na co dzień z racji wykonywanych czynności służbowych są szczególnie narażone na zagrożenia życia i zdrowia m.in. służby specjalne, zespoły profesjonalnie zajmujące się ochroną osób i mienia, służby  więzienne, straż graniczna oraz straż miejska. Program i metodyka szkoleniowa opracowane zostały przez zespół wykładowców i instruktorów, których śmiało można zaliczyć do elity tej grupy zawodowej. 
- Podwyższanie jakości świadczonych usług to dla nas cel priorytetowy, do którego zmierzamy głównie poprzez doskonalenia umiejętności pracowników. W naszym fachu jest to proces złożony i ciągły – podsumowuje Michał Wawrzeńczak. – Nie mam wątpliwości, że inwestycje w szkolenia prowadzą do wzrostu naszej konkurencyjności rynkowej i przekładają się na efektywność ekonomiczną Spółki.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN