Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja o podpisaniu Planu Połączenia

22-09-2021  Aktualności

W dniu 09 września 2021 r., w siedzibie Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o. w Płocku miało miejsce podpisanie Planu Połączenia będącego następstwem trwającej integracji ze Spółką ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. 

Połączenie Spółek doprowadzi do stworzenia silnego podmiotu oraz do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Działanie to pozwoli również zoptymalizować koszty oraz nakłady. Zostaną w pełni wykorzystane efekty synergii i skali, ponadto połączenie umożliwi maksymalizację efektywności zarządczo-operacyjnej w obszarze strategii sprzedaży usług. Poza tym fuzja będzie także istotnym czynnikiem rozwoju pozwalającym na wymianę doświadczeń oraz kompetencji. Wpłynie pozytywnie na poprawę pozycji negocjacyjnej z dostawcami w związku ze zwielokrotnieniem wolumenu prowadzonej działalności. Jednocześnie pozwoli na eskalację potencjału w zakresie pozyskiwania liczby zleceń w ramach usług ochrony, zarówno w Grupie Kapitałowej ORLEN, jak i z rynku zewnętrznego.


dst75921.jpg

Spółka

 
 
 

Marki Grupy ORLEN