Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Inwestycja w pracownika to dobra inwestycja

30-09-2009  Kadry

Gdy firma dysponuje dobrymi pracownikami, warto w nich zainwestować. A najlepszym sposobem na to są dobrze dobrane szkolenia - taka idea przyświeca Zarządowi ORLEN Ochrona.

We wrześniu odbył się kolejny cykl szkoleń dla pracowników ORLEN Ochrona. Tym razem projekt objął zespoły dowódców zmianowych oraz koordynatorów operacyjnych z regionów: Wschód, Zachód, Północ, Południe oraz Centrum. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności i wiedzy, która bezpośrednio wpływa na poprawę jakości pracy, a przez to również na podniesienie jakości usług. Podczas zajęć uczestnicy pogłębiali przede wszystkim swoje kompetencje i kwalifikacje przydatne w pracy na stanowisku szefów zespołów. Główny nacisk położono na rozwijanie  umiejętności z zakresu obsługi klienta, budowania długotrwałych relacji oraz efektywnej komunikacji z klientem.

Oprócz tych zagadnień w programie znalazły się również takie tematy jak budowanie zespołu, efektywna komunikacja,  jako element poprawy jakości pracy oraz wizerunek w biznesie.
Zarząd ORLEN Ochrona stoi na stanowisku, iż inwestowane pieniądze w szkolenia dobrych pracowników, szybko zwracają się w postaci większej wydajności zespołu, co przyczynia się z kolei do zwiększenia obrotu firmy.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN