Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jakość pod ochroną

24-01-2011  Informacje Prasowe

ORLEN Ochrona dynamicznie rozwija swoją działalność w sektorze specjalistycznych usług dla branży paliwowej. Na początku stycznia jakość wprowadzonej w 2009 roku usługi kontroli transportu paliw została potwierdzona dwoma certyfikatami.

Zdobyte na początku stycznia certyfikaty poświadczają, że usługi ORLEN Ochrony są zgodne nie tylko z wymaganiami klientów, ale  i standardami NATO. Ich jakość potwiedzają dokemnety: ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009 wydane przez Zakład Systemu Jakości i Zarządzania, jednostkę funkcjonującą w strukturach Wojskowej Akademii Technicznej.
 
Spółka zakłada koncentrację działalności na usługach dla branży paliwowej, co zdaniem prezesa Spółki Michała Wawrzeńczaka jest naturalnym, uwarunkowanym dotychczasowym doświadczeniem, kierunkiem rozwoju.
 
- Kluczową rolę w nakreślaniu kierunków odgrywają nasze główne atuty, a więc doskonała znajomość specyfiki przemysłu paliwowego i doświadczenie. ORLEN Ochrona wywodzi się z dawnych struktur straży przemysłowej Petrochemii Płock, dzięki temu może się pochwalić unikalnym na rynku know-how, co daje przewagę nad konkurencją. Przypomnę, że usługę kontroli transportu paliw wdrożyliśmy w odpowiedzi na potrzeby branży, w tym firm transportujących towary niebezpieczne (ADR). Po kilkunastu miesiącach funkcjonowania w tym obszarze mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Klienci doceniają profesjonalizm i jakość naszych działań, czego potwierdzeniem są podpisywane przez nas nowe kontrakty   -  mówi Prezes Wawrzeńczak. 
Oprócz kluczowego segmentu spółka rozwija również inne wysoko specjalistyczne usługi ochroniarskie. Należą do nich  m.in. monitoring technicznych systemów ochrony mienia z użyciem grup interwencyjnych; ochrona obiektów przemysłowych, szkół i prywatnych posesji, badania antypodsłuchowe z zastosowaniem zaawansowanych technologii.
 
Od kilku lat ORLEN Ochrona konsekwentnie zwiększa grono swoich klientów. Zdaniem Prezesa spółki to zasługa gwarantowanej wysokiej jakości usług, która w tej branży jest szczególnie ważna. - Dlatego przywiązujemy szczególną uwagę, by cyklicznie weryfikować nasze procedury, poddając się surowym procesom audytorskim. W tym roku - oprócz wspomnianego - uzyskaliśmy nowy certyfikat w zakresie realizacji usług okresowych przeglądów (konserwacji) i remontów sprzętu ppoż. oraz uzyskaliśmy przedłużenie certyfikatów jakości w dwóch obszarach działalności: projektowanie i wykonywaniu usług technicznej ochrony osób i mienia, planowanie i wykonywanie fizycznej ochrony osób i mienia – wyjaśnia prezes Michał Wawrzeńczak.
 
Jak twierdzi Prezes spółki, żeby zdobyć certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług w branży ochroniarskiej  trzeba przejść skomplikowane procedury audytorskie, które przeprowadza jednostka certyfikująca, w naszym przypadku - Zakład Systemu Jakości i Zarządzania, funkcjonujący w strukturach Wojskowej Akademii Technicznej.
 
- Stosowanie standardów, wynikających  z wdrożonych systemów w bieżącej działalności jest szczególnie ważne  w naszej branży, bowiem ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jakość jest sprawą fundamentalną – uważa prezes ORLEN Ochrony.  - System jest ważnym ogniwem funkcjonowania Spółki, dlatego by mieć pewność, że jest  całkowicie efektywny jego certyfikację po raz kolejny powierzyliśmy ekspertom z prestiżowej jednostki.   Obecnie certyfikaty ISO i  AQAP na usługę kontroli transportu paliw posiadamy jako jedyna firma w Polsce – podkreśla Michał Wawrzeńczak.

Certyfikat ISO 9001:2008 to  norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, które firma musi spełnić, by dostarczać usługi spełniające wszelkie warunki określone stosownymi przepisami, zgodne z wymaganiami klienta i zwiększające jego zadowolenie. Certyfikat AQAP  (Allied Quality Assurance Publication)  podobnie jak i ISO 9001 jest to zbiór norm standaryzacyjnych dotyczących zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami NATO.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN