Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kadra kierownicza ORLEN Ochrony w gronie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

08-11-2012  Informacje Prasowe

Michał Wawrzeńczak, Prezes Zarządu ORLEN Ochrona  oraz Marcin  Kasza, Dyrektor Operacyjny dołączyli do grona rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony, organizacji skupiającej podmioty działające w branży ochrony osób i mienia. Obaj panowie zostali rzeczoznawcami w specjalizacji: ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem oraz doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa i znaleźli się na liście krajowych rzeczoznawców.
 
Rzeczoznawcą wg regulaminu Polskiej Izby Ochrony może zostać osoba o wykazanych i udokumentowanych najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach. Proces kwalifikacyjny jest długi i niezwykle wnikliwy. Kandydaci muszą również ukończyć specjalistyczny kursu rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony. Rzeczoznawca ma uprawnienia do zajmowania stanowisk w trudnych sprawach, wydawania opinii oraz ekspertyz.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN