Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Ochrona członkiem Izby

21-09-2009  Informacje Prasowe

Polska Izba Ochrony zrzesza wiele podmiotów, w tym największe firmy działające w branży ochroniarskiej. Na początku wrześniu szeregi tej organizacji zasiliła również ORLEN Ochrona.

Głównym celem istnienia Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz zawodowych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w tym szczególnie wobec organów państwowych. Izba oferuje również doradztwo techniczne i ekonomiczne swoim członkom. Mogą oni liczyć też na pomoc organizacyjno-prawną.
 
–Takie wsparcie jest na pewno cenne dla małych firm, które nie mają swojego zaplecza organizacyjnego. My przynależność do Izby chcemy wykorzystać przede wszystkich do aktywnego udziału w przygotowaniu projektów aktów prawnych dotyczących branży, propagowania zasad etyki zawodowej oraz wysokich standardów usług. Uważam, że nasza pozycja na rynku usług ochroniarskich i bogate doświadczenie sprawiają, iż jesteśmy godnym partnerem – podkreśla Prezes ORLEN Ochrona Michał Wawrzeńczak.
 
ORLEN Ochrona zamierza dobrze wykorzystać swoje członkowstwo w organizacji. Jest gotowa współpracować z innymi podmiotami wymieniając się zarówno doświadczeniem jak i informacjami. Jednym z priorytetów jest uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych. Zdaniem Prezesa Wawrzeńczaka szczególnie ważne są przepisy dotyczące normalizacji, badań i certyfikacji urządzeń i usług ochrony mienia, a także szkolenia zawodowego kadr, udzielania koncesji i licencji. Eksperci ORLEN Ochrona będą wspierać również prace nad innymi rozporządzeniami i zapisami dotyczącymi problematyki z obszaru działania Izby.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN