Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Ochrona rozszerza zakres usług

31-10-2012  Informacje Prasowe

ORLEN Ochrona uzyskała wpis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uprawniającą  do prowadzenia działalności w zakresie usług detektywistycznych. Tym samym spółka rozszerzyła wachlarz oferowanych usług wysoko specjalistycznych. 
 
Dzięki wpisowi do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Spółka zdobyła uprawnienia do prowadzania, uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych  na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą.
 
Zgodnie z ustawą Spółka może prowadzić działania między innymi również w  takich sprawach jak: bezprawne wykorzystywanie nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwa konkurencja lub ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, sprawdzania wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.  Uzyskane uprawnienia dają również możliwość prowadzenia  poszukiwań osób zaginionych lub ukrywających się, a także zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN