Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Ochrona wdraża Kodeks postępowania dla Dostawców

17-05-2017  Aktualności

ORLEN Ochrona wdraża Kodeks postępowania dla Dostawców
 
Dostawcy i podwykonawcy współpracujący z ORLEN Ochroną powinni spełniać i doskonalić się w zakresie standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Wytyczne zostały zawarte w przyjętym przez Spółkę Kodeksie postępowania dla Dostawców.
 
Stosowanie w praktyce idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności za naturalne i społeczne otoczenie to kluczowe elementy działalności ORLEN Ochrony. Spółka od lat konsekwentnie wdraża kolejne inicjatywy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z takich przykładów jest wdrażanie Kodeksu postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN, której częścią jest płocka spółka działająca w branży ochrony osób i mienia.
Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN jest dokumentem stanowiącym vademecum współpracy między dostawcami, a ORLEN Ochroną. Jego wdrożenie niesie ze sobą pewność, że partnerzy, z którymi kooperuje spółka, przestrzegają obowiązujących w całej Grupie ORLEN standardów, a oferenci ubiegający się o możliwość zdobycia kontraktu będą mieli pełną świadomość stawianych wobec nich oczekiwań.
 
Przypomnijmy, iż „Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN”, został stworzony przez PKN ORLEN w ubiegłym roku i jest obowiązkowym kryterium w kwalifikacji kontrahentów. Kodeks prezentuje zasady dotyczące współpracy z Dostawcami oparte na normach etycznych, przepisach prawa i najwyższych standardach biznesowych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Kodeks jest kluczowym dokumentem zawierającym fundamentalne zasady budowania relacji i współpracy z interesariuszami. Został także ustanowiony jako integralny element kwalifikacji kontrahentów w procesie zakupu produktów i usług.

Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN.pdf

 

Kodeks

 
 
 

Marki Grupy ORLEN