Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pozytywna ocena pracy Zarządu

01-06-2010  Informacje Prasowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Ochrona Sp. z o.o. pozytywnie oceniło działalność Zarządu spółki za 2009 rok i udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim jego członkom.

Na  posiedzeniu ZWA, które odbyło się 26 maja 2010 roku były rozpatrywane i zatwierdzone sprawozdania za poprzedni rok zarówno z działalności Zarządu spółki  jak i Rady Nadzorczej. Było to już drugie absolutorium dla obecnego zespołu menedżerskiego ORLEN Ochrona.
Zgromadzenie zatwierdziło również  sprawozdanie finansowe, z którego wynika że spółka w ubiegłym  roku kolejny raz osiągnęła zysk wyższy od planowanego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN