Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rozwój -jednym z głównych celów firmy

10-03-2011  Informacje Prasowe

Efektywne zarządzanie, rozwijanie zakresu usług oraz utrzymanie wysokiej jakości obsługi to recepta zarządu ORLEN Ochrony na rozwój i coraz lepsze wyniki finansowe firmy.

Jak podkreśla Michał Wawrzeńczak, prezes Zarządu  ORLEN Ochrony, choć ta recepta brzmi dość prosto, to jej stosowanie w działalności operacyjnej wymaga żelaznej dyscypliny i jasno sprecyzowanych celów. – Z perspektywy czasu jaki mamy za sobą, a upływa właśnie trzeci rok naszej kadencji, mogę z satysfakcją stwierdzić, iż nasze decyzje przyniosły pozytywne efekty finansowe. Na początku skupiliśmy się na reorganizacji struktury Spółki i dostosowaniu jej do otoczenia rynkowego oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Zmniejszyliśmy liczbę regionów operacyjnych oraz przeprowadziliśmy niezbędną optymalizację zatrudnienia, której głównym celem było uproszczenie struktur pionowych i skrócenie ścieżki decyzyjnej. W naszej branży szybkość podejmowania decyzji ma ogromy wpływ na efektywność i jakość świadczonych usług – podkreśla Prezes Wawrzeńczak.
 
Zdaniem Prezesa były to podstawowe zmiany, które należało przeprowadzić by w kolejnych latach móc realizować dobrze przemyślaną, prorynkową strategię rozwoju. Dzięki temu w 2010 roku Spółka mogła skupić się na umacnianiu swojej pozycji,  zintensyfikować działania marketingowe, rozwijać relacje z klientami, co zaowocowało kolejnym wzrostem udziałów przychodów z rynku zewnętrznego w stosunku do roku ubiegłego oraz poprawą wskaźników we wszystkich segmentach działalności.
 
W ubiegłym roku ORLEN Ochrona  podpisała nowe umowy na transport wartości pieniężnych z ponad 220 stacji w rejonie Poznania i Wrocławia oraz z sieci sklepów na terenie województwa śląskiego, a w segmencie ochrony fizycznej obiektów pozyskała nowe kontrakty z kilkoma człowomi firmami z branży chemicznej na Mazowszu. Ponadto Spółka kontynuowała proces optymalizacji tras i modernizacji floty do transportu wartości pieniężnych. Jako pierwsza w Polsce stosuje specjalistyczne samochody zgodne z nowymi przepisami dotyczącymi transportu wartości pieniężnych  -bankowozy klasy C z pojemnikami klasy D.  
 
W planach na najbliższą przyszłość Firma zapisała między innymi dalszy rozwój specjalistycznych usług dla sektora paliwowego. – To zupełnie nowy i można powiedzieć nasz autorski segment usług, który okazał się trafnym strzałem – zaznacza Marcin Kasza, doradca zarządu, odpowiedzialny za wdrożenie nowej usługi w Spółce. – Znaleźliśmy i zapełniliśmy niszę rynkową, a dzięki unikalnemu know-how i doświadczeniu wyniesionemu ze struktur Koncernu, zrobiliśmy to w pełni profesjonalnie, czego dowodem mogą być nowo podpisywane kontrakty – podkreśla Marcin Kasza.  – Wdrożenie usługi kontroli transportów paliw pozwala nam zaoferować klientom z branży paliwowo-chemicznej kompleksową obsługę w zakresie ochrony i kontroli całego łańcucha dostaw. Dzięki temu jesteśmy  liderem w tym segmencie – wyjaśnia Marcin Kasza.
 
Zapytany o plany Spółki na ten rok Prezes Wawrzeńczak na pierwszym miejscu wymienia dalszy rozwój, w szczególności specjalistycznych usług dla sektora paliwowego, w tym monitoringu  stacji paliw wraz z grupą interwencyjną, usług serwisowych urządzeń technicznych. - Poza tym będziemy kontynuować projekty ukierunkowane na podniesienie efektywności i jakości pracy - dodaje Michał Wawrzeńczak.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN