Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Świadectwo wiarygodności MON

19-05-2010  Informacje Prasowe

ORLEN Ochrona po raz kolejny uzyskała świadectwo wiarygodności Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, które potwierdza pełna wiarygodnośc firmy pod względem finansowym i technicznym.

- Dzięki temu świadectwu jesteśmy nadal wpisani w bazę danych podmiotów, które przeszły stosowną weryfikację i zostały uznane przez Krajowego Dyrektora Uzbrojenia MON za wiarygodne zarówno pod względem finansowym, jak  i technicznym. Tylko firmy posiadające wspomniane świadectwo mogą ubiegać się o współpracę z NAMSA (Agencja Zabezpieczenia Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia NATO) – wyjaśnia Michał Wawrzeńczak, prezes ORLEN Ochrona. - Surowa procedura ma na celu ograniczenie ryzyka przy wyborze dostawcy uzbrojenia i sprzętu wojskowego bądź usług na potrzeby Sił Zbrojnych państw-członków NATO.
Pomimo, iż Siły Zbrojne wykazują tendencję do posiłkowania się swoimi służbami ochrony – OWC (Oddziały Wart Cywilnych) czy też ZEPO (Zawodowe Etatowe Pododdziały Ochrony) w dalszym ciągu jest możliwe korzystanie przez MON z usług SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna), której status posiada ORLEN Ochrona i na to właśnie liczymy w dłuższej perspektywie – dodaje prezes Wawrzeńczak.
 
Dla ORLEN Ochrona jest to kolejny certyfikat uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat. Zdaniem prezesa to konsekwentnie realizowana strategia, polegająca na dążeniu do najwyższej jakości usług stawia firmę w elitarnym gronie  podmiotów godnych najwyższego zaufania. Zdobycie świadectwa wymagało spełnienia szeregu stawianych warunków m.in.  posiadania wszystkich niezbędnych wymaganych ustawowo uprawnień, ponadto odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i właściwego zaplecza technicznego.  Niezwykle ważnym elementem branym pod uwagę przez MON w procesie nadawania świadectwa jest również dobra kondycja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa. Dopiero po spełnieniu tych warunków oraz złożeniu długiej listy dokumentów specjalnie powołany zespół ds. oceny wiarygodności weryfikuje, analizuje i ocenia dane zawarte we wiosku. Jeśli opinia zespołu jest pozytywna, wówczas na podstawie specjalnego protokołu firma ubiegająca się o wydanie takiego dokumentu, otrzymuje świadectwo na trzy lata. Nie oznacza to jednak, że może spocząć na laurach, bowiem w każdej chwili świadectwo może być cofnięte. - Taka procedura gwarantuje pełną wiarygodność firmy w całym okresie posiadania dokumentu – podkreśla Michał Wawrzeńczak.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN