Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Umowa ramowa z ORLEN Projekt

10-06-2020  Aktualności

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. podpisała umowę ramową z ORLEN Projekt S.A. w zakresie usług inżynierskich w tym  doradztwa, nadzoru oraz sporządzanie dokumentacji projektowej.

Umowa obejmuje prace w obszarze  funkcjonowania działalności ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Podstawowym celem współpracy jest jak najefektywniejsze zaprojektowanie i wykonanie wymaganych prac oraz minimalizacja ryzyka operacyjnego, cenowego, harmonogramowego wynikającego z zatrudniania podmiotów zewnętrznych. 

Zawarcie umowy wynika z zacieśniania współpracy pomiędzy Spółkami GK ORLEN, zgodnie z przyjętą polityką „Cross-Selling-u”. Obecnie ORLEN Ochrona Sp. z o.o.  świadczy dla  GK ORLEN usługi w zakresie utrzymania, serwisowania i montażu​ systemów zabezpieczeń technicznych na terenie całej Polski, a także u klientów zewnętrznych.

Podjęcie współpracy stwarza korzyści dla obu Spółek. ORLEN Projekt S.A zapewni wsparcie inżynieryjne i projektowe dla ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zyskując przy tym nowe możliwości realizacyjne. Przedmiotowa umowa otworzy również nowe możliwości naszej Spółce w zakresie realizacji zadań w formule EPC - szczególnie podczas zadań inwestycyjnych w branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Umowa ramowa obowiązuje od dnia 4 czerwca 2020 roku i została zawarta na czas nieokreślony.

 

Biznes

 
 
 

Marki Grupy ORLEN