Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiana w Radzie Nadzorczej

04-07-2019  Aktualności

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, jako udziałowiec Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o., działając na podstawie art. 215 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §  25 ust. 2 umowy Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o., powołał z dniem 1 lipca 2019 roku Panią  Magdalenę Skowyrską do składu Rady Nadzorczej ORLEN Ochrona Sp. z o.o., powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2019 roku rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki złożyła Pani Małgorzata Olaszkiewicz.

Zarząd

 
 
 

Marki Grupy ORLEN