Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Sp ORLEN Ochrona

29-04-2011  Informacje Prasowe

​Dziś odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o., na którym zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ORLEN Ochrona za rok obrotowy 2010.
 


Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
 
W dniu dzisiejszym odbyło się również posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o. na którym  Rada Nadzorcza powołała na następną kadencję Zarząd Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o. w składzie:
 
Michał Wawrzeńczak - Prezes Zarządu
 
Jacek Badocha - Członek Zarządu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN