Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych: Radosław Krawiel

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ORLEN Ochrona Sp. z. o.o.:

tel. +48 695 857 662

Korespondencję proszę wysyłać na adres email:

daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN