Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontrola transportów paliw
Na zlecenie Klienta specjalistyczny zespół wyposażony w niezbędny sprzęt kontrolny dokonuje szczegółowej kontroli wskazanych transportów paliw. Do tych zadań wyznaczamy wyłącznie pracowników z ekspercką wiedzą na temat procesów oraz procedur obowiązujących w transporcie ADR. Dzięki temu możemy zaoferować usługę na najwyższym merytorycznym i operacyjnym poziomie.
 
Nasi kontrolerzy sprawdzają zgodność dostawy z planem dostaw, drogę przejazdu pojazdu, zabezpieczenie wlewów spustowych oraz  innych zabezpieczeń znajdujących się na wyposażeniu pojazdu. Założeniem kontroli jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przewożonym produktom oraz osobom realizującym transport. Realizacja zlecenia poprzedzona jest dogłębną analizą. Zaś po zakończeniu usługi Klient otrzymuje szczegółowy raport z wykonanych czynności i zadań.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN