Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontrola transportów paliw
Szczelność łańcucha dostaw w branży paliwowej wymaga szczegółowej wiedzy, doskonałej znajomości procedur oraz dużego doświadczenia. Posiadając wszystkie te atuty jako jedni z pierwszych na rynku wprowadziliśmy nową usługę specjalistyczną skierowaną do dużych zakładów przemysłowych, takich jak Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Rafineria Trzebinia, Rafineria Jedlicze i innych firm z sektora paliwowego.

Koncentracja na branży paliwowej jest dla nas naturalnym, uwarunkowanym historycznie kierunkiem rozwoju. Wywodzimy się z dawnych struktur straży przemysłowej Petrochemii Płock, dzięki czemu zdobyliśmy doświadczenie i doskonałą znajomość specyfiki procesów w branży rafineryjnej: od produkcji począwszy na logistyce skończywszy. Z tamtych czasów wynieśliśmy know-how, które daje nam niebagatelną  przewagę nad konkurencją. Chcemy ją nadal jak najlepiej wykorzystywać oferując Klientom nową usługę w zakresie kontroli łańcucha paliwowego w przewozach materiałów niebezpiecznych (ADR).
 
 

Marki Grupy ORLEN