Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Podjazdy prewencyjne
Skuteczna ochrona to nie tylko dobrze wyszkolony zespół, który reaguje na zaistniałe zdarzenie. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma również prewencja. Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom jest znacznie tańszym środkiem ochrony. Dlatego naszym Klientom oferujemy usługę podjazdów prewencyjnych. Polega ona na zabezpieczeniu powierzonego mienia poprzez dokonywania sprawdzania obiektów przez sukcesywne podjazdy patrolu interwencyjnego, który dokonuje oceny stanu faktycznego powierzonego mienia oraz sprawdzenia stanu systemów zabezpieczeń.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN