Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ochrona fizyczna osób i mienia

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. świadczy wyspecjalizowane usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla segmentu przemysłowego, biurowego oraz usługowego. Realizujemy zadania bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie o szczególnym znaczeniu dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Usługę realizują wyselekcjonowane grupy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadający pozwolenie na broń. Pracownicy ochrony prowadzą działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, jak również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia. Nasi specjaliści z zakresu ochrony fizycznej opracowują i uzgadniają plany ochrony, instrukcje ochrony i zabezpieczenia obiektów, załączniki antyterrorystyczne. W tym celu posiadają wymagane kwalifikacje, wiedzę merytoryczną popartą wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi specjaliści odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.​​

 
 

Marki Grupy ORLEN