Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ochrona obiektów
Specjalizujemy się w całkowitej ochronie obiektów podlegającym obowiązkowej ochronie, które zgodnie z ustawą powinny być chronione przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz obiektów o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, których profil działalności związany jest z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego. Posiadamy wyjątkowe doświadczenie w ochronie zakładów przemysłu chemicznego oraz rafineryjno-petrochemicznego. 
 
Wśród naszych klientów są również zarządzający obiektami specjalnymi, podległymi MON i MSW (wymagające poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniające​ do dostępu do informacji niejawnych), instytucje państwowe, banki i wiele innych. Przystępując do przygotowania planu ochrony, bierzemy pod uwagę minimum trzy podstawowe elementy:

  • specyfika obiektu,
  • potencjalne zagrożenia,
  • wymagania zleceniodawcy.

 

Po dokonaniu bezpłatnego wstępnego audytu i przekazaniu rekomendacji co do wyboru rodzaju ochrony, na życzenie Klienta sporządzamy dokładny plan ochrony obiektu uwzględniając wszystkie aspekty zarówno ochrony fizycznej, jak również zabezpieczeń technicznych. Plan określa także procedury służb, obowiązki pracowników ochrony, ich kompetencje oraz zasady i sposoby interwencji.  Dla każdego obiektu dostosowujemy rodzaj umundurowania oraz wyposażenie i środki przymusu bezpośredniego.
 
 

Marki Grupy ORLEN