Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikaty i koncesje
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

Certyfikowany system zarządzania BHP ISO 45001:2018 PL  

Norma ta zawiera wymagania, których realizacja wpływa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez określenie wymagań i ich właściwe wdrożenie w ramach systemu zarządzania BHP zapewniamy pełną zgodność prawną, bieżącą identyfikację zagrożeń, skuteczną ocenę ryzyka zawodowego i ciągłe działania ukierunkowane na poprawę warunków pra​cy.
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

Certyfikowany system zarządzania BHP ISO 45001:2018 dla oddziału w Republice Czeskiej

Norma ta zawiera wymagania, których realizacja wpływa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez określenie wymagań i ich właściwe wdrożenie w ramach systemu zarządzania BHP zapewniamy pełną zgodność prawną, bieżącą identyfikację zagrożeń, skuteczną ocenę ryzyka zawodowego i ciągłe działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

Certyfikowany system zarządzania BHP ISO 45001:2018 LT dla ORLEN Apsauga UAB

Norma ta zawiera wymagania, których realizacja wpływa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez określenie wymagań i ich właściwe wdrożenie w ramach systemu zarządzania BHP zapewniamy pełną zgodność prawną, bieżącą identyfikację zagrożeń, skuteczną ocenę ryzyka zawodowego i ciągłe działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 

Norma ta zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla organizacji, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta.
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 

Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla oddziału w Republice Czeskiej

Norma ta zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla organizacji, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015

Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla ORLEN Apsauga UAB

Norma ta zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla organizacji, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015

Certyfikowany system zarządzania ISO 14001:2015 dla ORLEN Ochrona

Norma ta zawiera wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, które wykorzystywane są aby poprawiać środowiskowe efekty swojej działalności.
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015

Certyfikowany system zarządzania ISO/IEC 27001:2017 dla ORLEN Ochrona

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji dzięki zastosowaniu procesu zarządzania ryzykiem. Zapewnia to stałe budowanie zaufania wśród szeroko rozumianych stron zainteresowanych.

Certyfikat AQAP 2010?2006 


Certyfikat AQAP 2110:2016

(Allied Quality Assurance Publication) - Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości) podobnie jak i ISO 9001 jest to zbiór norm standaryzacyjnych dotyczących zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami NATO. Obecnie certyfikaty AQAP​ posiadają tylko nieliczne firmy z branży ochrony. 
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia - Unia Europejska 

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/ EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
Certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia - NATO

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych  klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIALL.
Certyfikat AQAP 2010?2006 

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia - POLSKA

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE.
Natowski Kod Polskiej Gospodarki Narodowej NCAGE 1364H 

Natowski Kod Polskiej Gospodarki Narodowej NCAGE 1364H

Natowski Kod Polskiej Gospodarki Narodowej NCAGE 1364H wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji pozwalający wykonywać usługi dla struktur NATO.
​​​​​​​​​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN