Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000035335
NIP: 774-23-96-528, REGON: 611000725
kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 500.000,00 zł
​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN