Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Historia
Wrzesień 1998 - w wyniku przekształcenia Straży Przemysłowej Petrochemii Płock powstaje  samodzielna spółka prawa handlowego PetroOchrona.
 
14 grudnia 1999 - otrzymanie koncesji Nr ZK-I_L-0128/99 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
10 sierpnia 2001 - w związku ze zmianą brandu spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.  Spółka zmienia swoja nazwę na ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
 
30 październik 2001 - przyznanie Spółce Certyfikatu Systemu jakości ISO 9001:2000 przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku.
 
28 grudnia 2006 - po wielomiesięcznych staraniach Spółka otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością AQAP dla dostawców usług dla wojska
 
27 czerwiec 2011 - Spółka rozszerzyła swoją działalność o wykonywanie usług na terytorium Republiki Czeskiej, gdzie założono oddział zagraniczny.
 
21 marzec 2012 – utworzenie podmiotu zależnego na terenie Republiki Litewskiej ORLEN Apsauga.

 

Zobacz także:

 
 
 

Marki Grupy ORLEN