Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Misja
Naszą misją jest budowanie marki ORLEN Ochrona, jako solidnego partnera kojarzonego z zaufaniem, efektywnością, bezpieczeństwem i profesjonalizmem. Dążymy do umacniania swojej pozycji na specjalistycznym rynku usług ochrony osób i mienia w zakresie zabezpieczenia branży paliwowej, a w szczególności zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa obiektom i obszarom należącym do PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej ORLEN.
 
 

Marki Grupy ORLEN