Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oddział w Republice Czeskiej
 

W 2011 roku Spółka rozszerzyła swoją działalność o wykonywanie usług na terytorium Republiki Czeskiej, gdzie założono oddział zagraniczny.
 
Oddział w Republice Czeskiej rozpoczął swoją działalność w dniu 27.06.2011 roku uzyskując koncesję na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia, usług detektywistycznych oraz instalacji i konserwacji systemów technicznych i CCTV, związanych z bezpieczeństwem chronionego mienia. Pracownicy realizujący bezpośrednią ochronę fizyczną są doskonale przygotowani do pracy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa oraz mają duże doświadczenie w zakresie zapobiegania napadom, kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom oraz atakom wandalizmu. Posiadają stosowne przeszkolenie i kwalifikacje zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na terenie Republiki Czeskiej.
 
Obecnie Oddział realizuje usługi dla:
1. UNIPETROL RPA  w Litvinowie:
2. PARAMO a.s. w Kolinie:
3. PARAMO a.s. w Pardubicach:
4. UNIPETROL a.s.  w Pradze:
5. Czeska Rafinerska a.s.  w Litvinowie:
6. Euromont s.r.o.  w Moscie:
 
Na zlecenie Klientów wykonujemy profesjonalne audyty bezpieczeństwa związane z ochroną osób i mienia oraz systemami zabezpieczenia technicznego i CCTV. Każdy przeprowadzony przez nas audyt zakończony jest protokołem, w którym przedstawiamy Klientowi potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem obiektu oraz rekomendacje ewentualnych rozwiązań.
 
Celem ORLEN Ochrona Sp. z o.o. jest sukcesywny rozwój Oddziału poprzez pozyskiwanie nowych Klientów na terenie Republiki Czeskiej oraz rozszerzenie wachlarza proponowanych usług.

Dyrektor Oddziału:
Radosław Ścibiorek
kom. +420 736506305
tel. +420 476162050

 
 

Marki Grupy ORLEN