Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oddział w Republice Czeskiej
 

W 2011 roku Spółka rozszerzyła swoją działalność o wykonywanie usług na terytorium Republiki Czeskiej, gdzie założono oddział zagraniczny.
 
Oddział w Republice Czeskiej rozpoczął swoją działalność w dniu 27.06.2011 roku uzyskując koncesję na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia, usług detektywistycznych oraz instalacji i konserwacji systemów technicznych i CCTV, związanych z bezpieczeństwem chronionego mienia. Pracownicy realizujący bezpośrednią ochronę fizyczną są doskonale przygotowani do pracy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa oraz mają duże doświadczenie w zakresie zapobiegania napadom, kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom oraz atakom wandalizmu. Posiadają stosowne przeszkolenie i kwalifikacje zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na terenie Republiki Czeskiej.
 
Obecnie Oddział realizuje usługi dla:
1.   UNIPETROL RPA, s. r. o.,  Litvínov
2.   PARAMO a.s. Kolín
3.   PARAMO a.s. Pardubice
4.   ORLEN UNIPETROL, a.s. Praha
5.   Česká Rafinérská a.s. Litvínov
6.   Česká Rafinérská a.s. Kralupy nad Vltavou
7.   Spolana a.s. Neratovice
8.   Cayman Pharma  s.r.o. Neratovice. Cayman Pharma  s.r.o. Neratovice
9.   HC VERVA Litvínov
10. Polymer Institute Brno​

 
Na zlecenie Klientów wykonujemy profesjonalne audyty bezpieczeństwa związane z ochroną osób i mienia oraz systemami zabezpieczenia technicznego i CCTV. Każdy przeprowadzony przez nas audyt zakończony jest protokołem, w którym przedstawiamy Klientowi potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem obiektu oraz rekomendacje ewentualnych rozwiązań.
 
Celem ORLEN Ochrona Sp. z o.o. jest sukcesywny rozwój Oddziału poprzez pozyskiwanie nowych Klientów na terenie Republiki Czeskiej oraz rozszerzenie wachlarza proponowanych usług.

Dyrektor Oddziału:
Pan Mirosław Łuczkiewicz
kom. +420 736506305
tel. +420 476162050

 
 

Marki Grupy ORLEN