Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Strategia Firmy
W najbliższych latach ORLEN Ochrona planuje dalszą koncentrację na działalności w sektorze specjalistycznych usług dla dużych zakładów przemysłowych. Oprócz kluczowego segmentu Spółka zamierza również rozwijać inne specjalistyczne usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Należą do nich  m.in. monitoring elektronicznych systemów ochrony z reakcją grup interwencyjnych, tzw. podjazdy prewencyjne, badania pomieszczeń pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz montaż i konserwacja systemów włamania i napadu.
 
Głównym celem finansowym Spółki jest maksymalizacja rentowności kapitału własnego ROE z uwzględnieniem utrzymania najwyższej jakości usług. Spółka dąży do  umacniania swojej pozycji rynkowej poprzez dywersyfikację klientów i utrzymanie satysfakcjonującego zwrotu na kapitale własnym.
 
 

Marki Grupy ORLEN