Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ochrona łączy siły

31-07-2021  Aktualności

​​  
Energa Ochrona zmienia właściciela. 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę, na mocy której Energa Ochrona stanie się spółką zależną ORLEN Ochrona. Pracownicy nie odczują zmiany - b​ędą nadal​ wykonywać swoje obowiązki jak dotychczas.

​Zarządy ORLEN Ochrona i Energa SA podpisały umowę sprzedaży udziałów w Energ​a Ochrona. Od 31 lipca 2021 r. Spółki Energa Ochrona i ORLEN Ochrona rozpoczną realizację wspólnych celów. 

To kolejny krok transformacji biznesowej oraz int​egracji obszarów działalności Grupy ORLEN i Grupy Energa.

Nowe perspektywy
Integracja obu Spółek niesie dużo korzyści, w tym także dla osób zatrudnionych w Energa Ochrona.Energa_ORLEN_Ochrona.jpg
Dzięki przejęciu, warunki zatrudnienia będą bardziej stabilne i bezpieczne - przekonuje Krzysztof Grochocki, prezes Energa Ochrona.- Nasi pracownicy posiadają unikatowe kompetencje związane z ochroną przemysłową i uprawnienia do posiadania broni, co przy obecnych realiach na rynku pracy sprawia, że będą zawsze potrzebni. Ponadto nabędą z czasem wszystkie przywileje, które przysługują pracownikom ORLEN Ochrona. Uzyskają też dostęp do różnego rodzaju szkoleń i zatrudnienia w innych obszarach np. przy konwojowaniu, ochronie osobistej czy inkasie. Nasi pracownicy mogą więc tylko na tym skorzystać.

Zyskają na tym obie strony. Utworzenie scentralizowanej organizacji pozwoli uporządkować i ujednolicić wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Poprawi efektywność zarządczo-operacyjną poprzez ujednolicenie standardów, procesów i metod podejmowania decyzji, między innymi dzięki korzystaniu z  najlepszych praktyk, doświadczeń, kompetencji i rozwiązań w obu organizacjach.

Ponadto powstanie silny podmiot Grupy ORLEN, który będzie dysponował wystarczającymi środkami na rozwój i wdrażanie zaawansowanych technicznie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz zdolny do pozyskiwania zleceń zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Da to szansę na stabilny wzrost i dalszy, zyskowny rozwój.

Tak wzmocniona organizacja gwarantuje jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług na rzecz Spółek Grupy ORLEN, w tym Grupy Energa.
 
Niemal cztery lata na rynku
Energa Ochrona powstała pod koniec 2017 roku. Koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia uzyskała 13 grudnia 2017 r.

W spółce zatrudnione są 333 osoby. Świadczy ona usługi ochrony 10 podmiotom z Grupy Energa oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 41 posterunków Energa Ochrona zapewnia bezpieczeństwo 33 lokalizacjom, a ochroną techniczną objęte są 273 obiekty.

Jestem przekonana, że to początek procesu wspólnego budowania silniejszej i jeszcze bardziej rozpoznawalnej na rynku marki. Skumulowanie wiedzy, doświadczenia i kompetencji obu Spółek z pewnością da szansę na dynamiczny rozwój dostosowany do wyzwań współczesnego rynku oraz stworzenie nowoczesnej kultury organizacyjnej, zgodnej z najwyższymi standardami Grupy. Zgodnie z naszym mottem -wspólnie napędzimy przyszłość – Agnieszka Okołotowicz, Prezes Zarządu ORLEN Ochrona.
 
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
Henry Ford

​​​​

Biznes

 
 
 

Marki Grupy ORLEN