Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zabezpieczenie pracowników w odzież termoaktywną

06-03-2020  

Zarząd Orlen Ochrona Sp.z.o.o po analizie bezpieczeństwa osobowego zatrudnionych oraz wychodząc naprzeciw kolejnych propozycji ze strony społecznej podjął decyzję o  uzupełnieniu Aneksu nr 1 do Zarządzenia 16/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej zasad gospodarki odzieżą służbową w ORLEN Ochrona Sp. z o.o.


Zmiany dotyczą zabezpieczenia dodatkowego pracowników w odzież termoaktywną. Przed nami kolejne wspólne wyzwania dla dobra wszystkich zatrudnionych.

Info

 
 
 

Marki Grupy ORLEN